MdP | Management, Consulting & Training

 

 

Wij ondersteunen ondernemers, bestuurders en managers

om hun waardemanagement te optimaliseren

door hen te adviseren over een passende interne organisatie

en met hen te werken aan een cultuur die is gebaseerd op geïnformeerd vertrouwen,

waardoor zij de verwachtingen van hun stakeholders beter kunnen managen.

 

Management, Consulting & Training

Onze opdrachtgevers zijn raden van commissarissen, directies, bestuurders en managementteams van organisaties in profit en non-profit sectoren. Voor hen zetten wij graag onze kennis en ervaring in op het gebied van interne organisatie. Dat gaat over de vraag of u als managementteam passende interne spelregels heeft. En of u en uw collega's daar in de praktijk effectief mee omgaan. Allemaal zaken die u helpen om gezamenlijk 'high performance leadership' te ontwikkelen.

Goede interne organisatie is vooral een kwestie van goed samenwerken en verbinden. Bij onze consulting-opdrachten ontzorgen wij u graag bij het optimaliseren van uw interne samenwerking. Tussen lijnmanage-ment en staffuncties, tussen hoofdkantoor en vestigingen, tussen corporate en werkmaatschappijen. Die samenwerking vereist duidelijke spelregels. En om een passende balans tussen vertrouwen en controle. Allemaal gericht op het beschermen en versterken van uw merk(en).

 

 

In de praktijk blijkt telkens dat het niet alleen gaat om het invoeren van een deugdeljke organisatiestructuur (het speelveld) en het hebben van goede onderlinge afspraken (de spelregels). Het gaat met name ook om het creëren van een organisatiecultuur die wordt gekenmerkt door respect voor de vakmensen in de frontlinie. Een omgeving waarin mensen ook onplezierig nieuws veilig durven melden.

Bij interne organisatie komen de vakgebieden samen waarmee wij ruime ervaring hebben: corporate governance, performance management, risk management, compliance management, finance & controlling, quality management, internal control en internal audit. Waar dat gewenst en mogelijk is werken wij bij onze opdrachten nauw samen met verschillende partners.

Op de genoemde vakgebieden voeren wij ook interimmanagementopdrachten uit en verzorgen wij trainingen, seminars, workshops, presentaties en (gast)colleges. 

 

Duurzaam grip houden op het succes van uw organisatie

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66