MdP | Management, Consulting & Training

 

  

Investeren in goede interne organisatie

Er zijn talloze redenen waarom het ook voor uw managementteam zinvol is om uw interne organisatie te optimaliseren. Dan lukt het u beter om samen telkens een passend evenwicht te vinden tussen vertrouwen en controle. Voor ons zijn dit hele herkenbare reacties van opdrachtgevers: 

 • "Erg handig, zo'n geïntegreerd overzicht van al onze bedrijfsactiviteiten. Dat we daar zelf niet eerder op gekomen zijn!" 
   
 • "Het was even wennen, maar we begrijpen nu beter waar iedereen mee bezig is. En dat leidt tot meer onderling begrip."
   
 • "Je merkt gewoon dat ons zelfvertrouwen als managementteam is toegenomen. Dat geeft een goed gevoel."

 • "Je hebt geen idee hoe blij ik ben dat we die hele uitgebreide risicoregisters hebben afgeschaft. Daar zat werkelijk niemand op te wachten."
   
 • "Onze bedrijfsvoering is overzichtelijker en minder complex geworden. We hebben daardoor minder faalkosten en halen betere resultaten. Daar ben ik trots op!"
   
 • "Ik heb het gevoel dat we nu goed bezig zijn om 'regelobesitas' voor onze mensen te voorkomen. Zij dreigden echt horendol te worden van al onze interne regeltjes. Vaak wisten we niet eens meer wie ze had verzonnen en waarom."
   
 • "Op de een of andere manier is het gemakkelijker geworden om elkaar aan te spreken, als collega's bepaalde gemaakte afspraken niet nakomen."
   
 • "Een passend evenwicht zoeken en vinden - dat moet je telkens als team doen. Samen daarover nadenken heeft bij ons het onderlinge begrip en respect bevorderd."   
 • "De manier waarop we nu praktische problemen oplossen, bijvoorbeeld knelpunten in de planning, voelt veel natuurlijker aan."
   
 • "Ook ik heb lang gedacht dat het allemaal goed kwam, als we maar de juiste maatregelen bedachten. Of de mensen op de werkvloer ook enig idee hadden waar die toe dienden, daar hielden we ons helemaal niet mee bezig."
   
 • "Ik geef toe dat ik dit veel eerder had moeten doen. Maar ik was steeds druk bezig met brandjes blussen, juist omdat we het intern zo gebrekkig geregeld hadden."
   
 • "Het gaat nog niet altijd goed, maar we hollen niet meer als een dolle achter elke 'opportunity' aan. We denken meer na en hebben ook oog gekregen voor de risico's zal ik maar zeggen."
   
 • "Vooral nuttig dat we eindelijk eens uitgepraat hebben wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is."
   
 • "Gaandeweg ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is om de governance goed te regelen. En om je er heel erg van bewust te zijn dat er naast de formele lijnen nog zoiets is als de interne politiek!"
   
 • "Als we vroeger extern getoetst moesten worden, dan gingen we gauw nog even allerlei dingen in orde maken. Nu kan ik zeggen: laat ze maar komen!"
 • "Onze interne organisatie is in mijn beleving robuuster geworden en toch ook weer zo flexibel dat we ons tijdig kunnen aanpassen."
   
   


   
 • "Toch wel schokkend om te ontdekken hoeveel we langs en door elkaar heen hebben lopen regelen en controleren. We kunnen nu beter voorkomen dat dingen onnodig dubbel worden gecontroleerd."
   
 • "Weet je, hiervoor hadden wij nog nooit een goede stakeholderanalyse gedaan. Terwijl je het toch allemaal voor hen doet!"
   
 • "Die 'plattegrond' van onze bedrijfsvoering helpt enorm om aan nieuwe mensen uit te leggen wat hun rol is en welke bijdrage zij leveren aan het grotere geheel."
   
 • "We hebben nu als team meer overzicht over waar we mee bezig zijn. Ook is bij ons intern veel duidelijker geworden wie van wie afhankelijk zijn om hun eigen processen te runnen."
   
 • "Het ging niet vanzelf, maar we vinden het niet gek meer om toe te geven dat we zwakkere plekken in onze interne beheersing hebben. We hebben nu meer focus op verbetering."
   
 • "Kort samengevat: we zijn nu meer gericht op de toekomst en nemen onze beslissingen naar mijn idee meer weloverwogen."
   
 • "Ik wil niet ontkennen dat hij ook voor mijzelf wel eens handig uitkwam dat onze huisregels zo slecht geregeld waren. Maar als je als organisatie professioneler wilt worden, dan kun je daar natuurlijk niet zo mee door blijven gaan."
   
 • "Als je je mensen meer vertrouwen en autonomie geeft, dan zie je ze opbloeien. Ik heb dat altijd al gezegd."   
 • "We hebben het nu intern beter voor elkaar. Je merkt gewoon dat ze je daardoor in de keten meer als een betrouwbare partij gaan zien." 
   
 • "Vroeger hadden we regelmatig problemen met onze toezichthouders. Nu noemen ze ons soms als 'best practice'!"
   
 • "Het was redelijk pijnlijk om te constateren dat meer dan 80% van onze managementinformatie nooit werd gelezen. Die ging vooral over het verleden en veel te weinig over de toekomst."
   
 • "We stonden er niet zo bij stil dat je je interne regels moet bekijken vanuit de mensen op de werkvloer. Terwijl je aan hèn goede handvatten moet geven om de juiste afwegingen te kunnen maken."

 • "Er is nu bij ons een proces van voortdurend verbeteren op gang gekomen. Het is nog niet perfect, maar je ziet dat het begint te werken."
 • "We realiseerden ons op een bepaald moment, dat mensen in staffuncties onze uitvoerende vakmensen onnodig van hun eigenlijke werk aan het afhouden waren."
   
 • "Als echte 'blauwe' dacht ik dat we vooral onze regels en rapportagelijnen op orde moesten krijgen. Maar dat is amper de helft van het verhaal: als je organisatiecultuur niet deugt, dan brengen ze je geen stap verder."

 

  

Duurzaam grip houden op het succes van uw organisatie

 

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66